Leo Trotski (1879-1940)


[trotski]

I førtitre år av mitt bevisste liv har jeg vært revolusjonær; i førtito av dem har jeg kjempet under marxismens banner. Dersom jeg var nødt til å starte på nytt, ville jeg selvsagt forsøke å unngå den og den feilen, men hovedretningen i mitt liv ville forblitt den samme. Jeg dør som proletarisk revolusjonær, som marxist, som dialektisk materialist og, følgelig, som uforbederlig ateist. Min tiltro til menneskehetens kommunistiske fremtid er ikke svekket, den er tvert imot større nå enn den var i min ungdom. ... Livet er fantastisk. La de kommende generasjoner rense det for all ondskap, undertrykking og vold, og nyte det til fulle.

Leo Trotski, 1940

 • Om optimisme og pessimisme (1901)
 • Femti dager (1907)
 • Folkesjel eller klassestandpunkt? (1908)
 • Terrorismens bankerott (1909)
 • Zimmerwald-manifestet (1915)
 • Fra ord til handling (1917)
 • Fra Oktoberrevolusjonen til freden i Brest-Litovsk (1918)
 • Herlige tider! (1919)
 • Lenin som nasjonal type (1920)
 • Lærdommene fra Pariskommunen (1921)
 • Tidevann (1921)
 • Krise, boom og revolusjon (1921)
 • "Du" og "De" i Den røde armé (1922)
 • Om enhetsfronten (1922)
 • Det nasjonale spørsmålet og skoleringen av partiungdommen (1923)
 • Avisen og leserne (1923)
 • Lærdommene fra oktober (1924)
 • Teser om revolusjon og kontrarevolusjon (1926)
 • Tale ved Joffes grav (1927)
 • Hva er permanent revolusjon? (1929)
 • For arbeidernes enhetsfront mot fascismen (1931)
 • Fabrikkomitéer og arbeiderkontroll (1931)
 • Amerika og fremtiden (1931)
 • Streikens rolle i en revolusjon (1931)
 • Fingrene vekk fra Rosa Luxemburg! (1932)
 • Forord til den norske utgaven av Mitt liv (1935)
 • Erklæring om Moskva-prosessene (1936)
 • Hvorfor tilstår de anklagede i Moskva? (1936)
 • Jeg innestår med mitt liv! (1937)
 • Stalinisme eller bolsjevisme (1937)
 • Kina og Japan (1937)
 • Mordet på Andres Nin ved GPUs agenter (1937)
 • Nitti år med Det kommunistiske manifest (1937)
 • Det er på tide å gå til en internasjonal kamp mot stalinismen (1937)
 • Brev til tidsskriftet Oktober (1937)
 • For kunstens frigjørelse (1938)
 • Frankrike foran avgjørelsen (1938)
 • De eneveldige defaitister (1938)
 • Den spanske tragedies siste akt (1938)
 • Dialektisk materialisme (1939)
 • Trotskis testamente (1940)

 • Se også:
  Leon Trotsky Internet Archive – Tekster på engelsk


  Sist oppdatert 26. april 2009
  fastylegar@marxists.org