Leo Trotski

Kina og Japan (1937)


30. juli 1937. Norsk oversettelse i Oktober nr. 4-5, 1937.


Japan er for øieblikket det svakeste ledd i den kapitalistiske kjede. Dets militære og finansielle overbygning reiser sig på et halvføidalt, barbarisk agrarsamfund. De periodiske rystelser som den japanske hær blir utsatt for, gjenspeiler bare hvor uutholdelig spente de samfundsmessige motsetninger i landet er blitt. Hele regimet kan bare oprettholdes gjennem en stadig vellykket militær ekspansjon.

Henrettelsen av den røde armés ledelse, og den demoraliserende virkning av de ustanselige hekseprosesser har gitt den japanske militarisme hendene fri til nye eventyr.

Historisk sett vil Japans militære held overfor Kina bare være en episode. Kinas motstandskraft vil i nær sammenheng med nasjonens gjenreisning bli sterkere fra måned til måned. Japans hurtig økede vanskeligheter vil føre til en katastrofe og den sosiale revolusjon.

Hvis den kinesiske regjering vilde gjennemføre alvorlige, sosiale reformer, kunde den skape en sterk begeistring hos massene og mobilisere dem i en krig mot den japanske invasjon. Den tidligere erfaring tillater ingen illusjoner med hensyn til marsjall Tsjang Kai Tsjeks sosiale program. Allikevel, hvis det i det hele finnes en rettferdig krig, så er det den krig som det kinesiske folk fører mot sine erobrere. Alle arbeiderorganisasjoner, alle progressive krefter i Kina, må uten i noget å gi avkall på sitt program og sin politiske selvstendighet, til det ytterste gjøre sin plikt i denne frihetskrig og dette uavhengig av deres holdning likeoverfor regjeringen Tsjang Kai Tsjek.

De nuværende militære forviklinger vil kanskje som så mange ganger før ende med et råttent kompromis. Men dette vil ikke kunne få lange levetiden. Japan er altfor sterkt engasjert i fastlandets affærer til å kunne vike tilbake. Kinas nasjonale gjenreisning vil ikke avfinne sig med en kapitulasjon. Sovjet-Samveldet på sin side vil ikke lenge stå som passiv tilskuer til denne historiske kamp. Sovjet-Unionens livsinteresser vil seire over den nuværende ledende klikks livsinteresser. Sovjet-Unionen vil støtte Kina og hjelpe til å bygge op og utstyre den kinesiske armé. Den progressive verdensopinion vil være på Kinas side. Den japanske militarismes nederlag er uundgåelig og tilhører en ikke altfor fjern fremtid.


Sist oppdatert 9. april 2008
fastylegar@marxists.org