Leo Trotski

Lærdommene fra oktober (1924)


Første gang utgitt i Sovjetunionen september 1924.
Tekst hentet fra Leon Trotski 'Lærdommene fra oktober' utgitt av Internasjonale Sosialister, Oktober 1997. Oversatt av Jan Roger Ljønes.


Vedlegg til den norske oversettelsen

Hendelser i Rusland 1917

16. februar: Massedemonstrasjon i Petrograd på grunn av krigen og matmangelen.

23. februar: Masseprotester og demonstrasjonstog i forbindelse med Kvinnenes Internasjonale Dag starter februarrevolusjonen.

26. februar: Tsaren oppløser statsdumaen (parlamentet).

27. februar: "Vaktregimentet" gjør mytteri. Petrogradsovjetet blir dannet.

28. februar: Tsarens ministre blir arrestert.

2. mars: Tsaren abdiserer (går av). Dannelsen av den provisoriske regjeringen med støtte fra sovjetet. Kerenski blir justisminister.

5. mars: Første utgave av bolsjevikenes avis Pravda kommer ut.

14. mars: Petrogradsovjetet skriver manifestet "Til alle verdens folk".

3. april: Lenin ankommer Petrograd fra Sveits.

4. april: Lenin legger fram sitt syn på arbeiderrevolusjonen i de såkalte "apriltesene".

18. april: Miljukov lover de allierte "krig til seier", på vegne av den provisoriske regjeringen.

19. april: Væpnet protestdemonstrasjon mot Miljukovs handling dagen før.

24 - 29. april: Bolsjevikenes aprilkonferanse.

4. mai: Trotski ankommer Petrograd fra Amerika.

3. juni: Den første allrussiske sovjetkongressen.

3. - 4. juli: "julidagene", Massedemonstrasjoner i Petrograd mot den provisoriske regjeringen.

5. - 7. juli: Det blir gitt ordre om å arrestere bolsjeviklederne. Lenin går i dekning.

23. juli: Trotski blir arrestert.

August - september: Lenin skriver "Staten og Revolusjonen".

27. - 30. august: General Kornilov gjør kuppforsøk, men blir nedkjempet av væpnede arbeidere, mobilisert av bolsjevikene.

1. september: Petrograd-sovjetet bærer fram en bolsjevikbevegelse.

9. september: Lederne i Petrograd-sovjetet går over til bolsjevikene.

15. september: Bolsjevikenes sentralkomité diskuterer et brev fra Lenin der han krever oppstand.

5. oktober: Kerenski beordrer tropper fra Petrograd til fronten.

7. oktober: Åpningen av For-parlamentet; bolsjevikene nekter å delta.

9. oktober: Petrogradsovjetets Militære Revolusjonskomité dannes; den koordinerer motstanden mot utkommanderingen av troppene.

10. oktober: Bolsjevikenes sentralkomité går inn for væpnet oppstand.

16. oktober: Et plenum av bolsjevikene i Petrograd går inn for væpnet oppstand.

18. oktober: Kamenev og Sinovjev offentliggjør et brev der de går mot oppstanden.

24. oktober: Den provisoriske regjeringen beordrer arrestasjon av Den Militære Revolusjonskomiteen.

25. oktober:
Kl. 0200: Væpnet oppstand.
Kl. 0900: Okkupasjon av vinterpalasset, avsettelsen av den provisoriske regjeringen.
Kl. 1100: Åpningen av den andre allrussiske sovjetkongress.

Hendelser i Tyskland 1923

Januar: Lokalvalg i Bulgaria gir Bondeforenbingen 437 000 stemmer og Kommunistpartiet 230 000, mens de borgerlige partiene tilsammen får bare 220 000.

Januar: Franske styrker okkuperer det tyske Ruhr og krever "krigserstatninger", noe som framkaller en politisk krise i Tyskland.

April: Bondeunionen danner regjering i Bulgaria, ledet av Stambulisky.

April: Hyperinflasjon rammer Tyskland. Den gjør valutaen verdiløs og utløser bølger av ulovlige streiker i mai, juni og juli, inkludert etableringen av arbeidermilitser som forsvar mot høyresiden

Juni: Medlemstallet i det tyske kommunistpartiet når 70 000.

9. juni: Den bulgarske hæren og politiet, støttet av høyresidens politiske partier,


04 / 10 / 2000
rolf@marxists.org