Leo Trotski

Brev til tidsskriftet Oktober (1937)


Oktober nr. 1 1938.


19. desember 1938

Kjære kamerater!

Jeg har mottatt deres venlige telegram av 7. november. Det var for mig en stor moralsk erstatning for et annet telegram, eller rettere sagt radio-grav, som den store socialist Trygve Lie den første januar i år 1937 sendte til min fascistiske vokter Jonas Lie. Jeg spurte mig selv ombord på tankbåten: "Og denne justisministeren var for noen år siden et medlem av den tredje internasjonale og på den måte min kamerat?" Jeg kan ikke dølge at jeg ved tanken på det, spyttet i det atlantiske ocean.

Nu ser jeg at der i Norge er kamerater av en helt annen art. Det nye revolusjonære utvalg er av dobbelt værdi fordi de nye kadre slutter sammen ikke om en seierrik arbeiderstat, men om et forfulgt program. I den nuværende verdenssituasjon er deres lille Oktober, uten sammenligning, av større betydning enn den annen og tredje internasjonales store dagsaviser. Med eller uten hr. Konstads og hans Trygve Lies tillatelse ønsker jeg dere den beste revolusjonære fremgang.

Min broderligste hilsen,
L. Trotski


Sist oppdatert 5. august 2008
fastylegar@marxists.org