Rosa Luxemburg (1871-1919)

[luxemburg]

Sosialisme eller barbari
Vi står i dag … foran det skjebnesvangre valget:
enten imperialismens triumf og ødeleggelsen av all sivilisasjon,
og, som i det gamle Rom, avfolkning, ødeleggelse, degenerering,
en eneste stor kirkegård; eller sosialismen seier.

Rosa Luxemburg, 1915

Se også:

Rosa Luxemburg Internet Archive – Tekster på engelsk


Sist oppdatert 9. april 2008
fastylegar@marxists.org