Rosa Luxemburg

En fornøyelig misforståelse


Le Socialisme 9. september 1911. Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter den engelske versjonen på marxists.org.


Kjære medborgere!

I en nylig utkommet utgave av Socialisme (nr. 194, 2. september 1911) leser jeg i artikkelen av medborger Compére-Morel, "Sosialistene og krigen", følgende linjer:

"Vi forundres ganske visst ikke av at flertallet, det overveldende flertallet på Mannheim-kongressen, stilte seg bak Bebel og nektet å ta stilling til et forslag fra Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, som i Tyskland fører en kampanje lik den som føres av Hervé i Frankrike for de teorier som ble lagt frem i 1893 av nederlandske Domela Nieuwenhuis ved Internasjonalens kongress i Zürich, og som vil opprette en egen anti-militaristisk organisasjon innenfor sosialdemokratiet."

Denne passasjen er feilaktig fra begynnelse til slutt.

For det første fremmet jeg ikke noe anti-militaristisk forslag på Mannheim-kongressen sammen med medborger Karl Liebknecht, og heller ingen egen anti-militaristisk kampanje.

Det er riktig at medborger Liebknecht fremla et anti-militaristisk forslag på kongressen, og at han ville ha en egen anti-militaristisk komité, men jeg hadde ingenting med det å gjøre. Og verken medborger Karl Liebknecht eller jeg - og heller ikke, for den saks skyld, noen andre i det tyske sosialdemokratiske partiet - fører en kampanje " lik den som føres av Hervé i Frankrike", og vi sprer heller ikke "de teorier som ble lagt frem i 1893 av nederlandske Domela Nieuwenhuis". Tvert imot, sannheten er at Hervés og Domela Nieuwenhuis' idéer avvises av alle tyske kamerater som anarkistisk confusionisme. For min egen del har jeg kraftig kritisert denne anarkistiske oppfatningen av anti-militarismen og generalstreiken i en pamflett kalt Massestreik, parti og fagforeninger, som kom på tysk i Hamburg i 1906, og på fransk under tittelen Socialisme, oversatt og med forord av medborger Bracke.

Ettersom medborger Compére-Morel antagelig ikke forstår tysk, er det nok noen som for spøk har gitt ham slik feilinformasjon.

Jeg håper at dere vil trykke denne lille oppklaringen, slik at folk og ting havner på rett plass.

Hilsener og brorskap, til dere og til medborger Compére-Morel.

Berlin, 5. september 1911


Sist oppdatert 5. august 2007
fastylegar@marxists.org