Rosa Luxemburg

Ved 25-årsdagen for Marx' død (1908)


Le Socialisme 15. mars 1908. Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter den engelske versjonen på marxists.org.


Det er vanligvis først etter deres død at den vitenskapelige verdien av de største tenkerne fullt ut blir anerkjent. Tidens gang viser deres betydning.

Men det er en helt spesiell årsak til at marxistisk teori mer og mer gjennomtrenger samfunnslagene og finner nye forkjempere, ja faktisk i økende grad ettersom avstanden til Marx' dødsdag blir større og større.

Den marxistiske teorien er ikke noe annet enn et vitenskapelig uttrykk for den klassekampen som kapitalismen med en naturlovs nødvendighet fører til.

Denne teoriens videre utbredelse og økende styrke er en konsekvens av de lovene for kapitalismens utvikling som Marx oppdaget; ethvert land der kapitalismen har trengt inn eller klassekampen har begynt, representerer nytt, fruktbart jordsmonn for marxismens innflytelse.

Og derfor er det at det at drønnet fra den Den russiske revolusjonen, 25 år etter at Marx døde, forkynner for oss at takket være kapitalismen, har en hel verdensdel blitt åpnet opp for marxismen.


Sist oppdatert 11. mai 2007