Rosa Luxemburg

Til samlingskongressen for de sosialistiske organisasjonene i Manchester


Skrevet 28. september 1911. Publisert i Justice 7. oktober 1911.


Kjære kamerater, - det er med den største glede at vi har mottatt invitasjonen til deres samlingskongress, og vi sender våre beste lykkeønskninger i den anledning. I likhet med det organiserte sosialistiske proletariatet ellers i verden, ser vi på foreningen av de virkelige sosialistiske elementene i Storbritannia som et svært viktig anliggende, ikke bare for den britiske, men også for den internasjonale arbeiderbevegelsen. Vi er overbevist om at sammenslutningen av de to eldste og viktigste sosialistiske organisasjoner i England, SPD og ILP, er tvingende nødvendig for å inspirere de britiske arbeidermassene som er organisert i fagforeningene, med sosialistisk tenkning og den proletariske klassekampens idé, og for å sikre stor nok innflytelse til at Arbeiderpartiet kan føre en sosialistisk politikk. Bare når alle virkelige sosialister går sammen kan vi makte å harmonisere arbeiderklassens politiske kamp med dens fagforeningsaktivitet, og på det viset skape et virkelig stort, uavhengig og revolusjonært klasseparti av det britiske proletariatet. Av den grunn hilser vi den sosialistiske enhetsorganisasjonen i England hjertelig velkommen som en nytt bidrag til det sosialistiske proletariatets kamp i alle land mot militarisme, militær opprustning til lands og til vanns og koloniekspansjon - kort sagt, mot imperialismen, hvor den nå viser seg, i Tyskland, England, Russland eller ethvert annet land; enten den gjemmer seg bak fedrelandsforsvarets og de nasjonale interessers bedragerske maske, eller åpent forkynner sine sjørøverplaner overfor fremmede folk.

Det pågående imperialistiske orgier, og de store farer som dermed truer den siviliserte verden, har forårsaket den seneste oppvåkningen av det britiske proletariatet til ivrig klassekamp, og gir tanken om sosialistisk enhet i Storbritannia større kraft enn noen gang tidligere.

I denne betydning hilser vi kongressen deres hjertelig velkommen, og håper at deres strev blir kronet med hell.

Med broderlig sosialdemokratisk hilsen, for eksekutivkomitéen i Det russisk-polske og litauiske sosialdemokratiske parti,

Deres,
ROSA LUXEMBURG.


Sist oppdatert 5. august 2007
fastylegar@marxists.org