Marxists Internet Archive: Македонски

 


Праксис школа


 

1964: Гајо Петровиќ Зошто праксис?

1964: Данко Грлиќ Праксата и догматa

1964: Данко Грлиќ Комунизам и социјализам

1965: Гајо Петровиќ Филозофијата и политиката во социјализмот

1967: Предраг Враницки Државата и партијата во социјализмот

1969: Данко Грлиќ „Случајот“ на Чехословачка и новите тенденции во социјализмот

1969: Гајо Петровиќ Филозофијата и револуцијата: дваесет снопови прашања

1970: Гајо Петровиќ Хуманизмот и револуцијата

1993: Гајо Петровиќ Признавам

Лого на списанието „Праксис“