Shqip | عربيAfrikaans | Hayeren | BanglaBurmese | Català | Čeština | 中 文 | Dansk | Deutsch | Eesti | Español | Esperanto | Euskara | فارسی | FrançaisGasconქართული | Ελληνικό | בעברית | Hindi|
Indonesian | Íslenska | Italiano | 日本語Kiswahili | 한국어 | Lietuvių | Kurdî | Македонски | MagyarMalayalam| NederlandsNepali | Norsk | Polski | PortuguêsPashto | Punjabi | Quechua | Русский | RomânăSindhi | Sinhala | Sardinian | Slovenščina | Slovenčina | Српскохрватски /Hrvatskosrpski | Suomi | Svenska | ไทย | Tagalogதமிழ் | Türkçe | Urdu | Tiếng ViệtשידײisiZulu | X-language


Марксистичка интернет архива

македонски оддел


Подигање на знамето

Гели Коржев „Подигање на знамето“

ИЗБРАНИ МАРКСИСТИЧКИ АВТОРИ

БИБЛИОТЕКА НА ЗАСТАПЕНИТЕ АВТОРИ

ТЕМАТСКА И ИСТОРИСКА АРХИВА

ШТО ИМА НОВО?

„Интернационалата“

ЗА МАКЕДОНСКИОТ ОДДЕЛ НА MИA

И З Б Р А Н И       М А Р К С И С Т И Ч К И      А В Т О Р И

Карл Маркс и Фридрих Енгелс

Карл Кауцки

Владимир Илич Ленин

Роза Луксембург

ГАЈО ПЕТРОВИЌ


МАКЕДОНСКИОТ ОДДЕЛ НА MИA

Со Марксистичката интернет архива сакаме да овозможиме лесен пристап до делата на „класичните марксисти“ и сите останати автори и дела поврзани со марксизмот и воопшто левичарската традиција.

Македонскиот оддел го градиме преку преведување на текстовите на македонски јазик и преку префрлување во електронска форма на оние текстови што веќе се преведени на македонски јазик. Ако сакате да придонесете, многу или само малку, во изградбата на архивата, Ве молиме да го контактирате администраторот на Македонскиот оддел на МИА. Ова се однесува исто така и доколку сте пронашле грешка од било кој вид, ако имате предлози и слично.

Доколку барате одредени автори или дела кои ги нема во Македонскиот оддел, можете да проверите во главната архива на англиски јазик или во другите оддели на странски јазици.

Филозофите само на различни начини го толкуваа светот, а работата е во тоа тој да се измени.

                                                                                                      Карл Маркс: Тези за Фојербах, 1845