عربي | Bangla | Català | Čeština | 中文 | Dansk | Deutsch | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی | Français | Ελληνικό | בעברית | Indonesian
Italiano | 日本語 | 한국어 | Magyar | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Русский | Română | Slovenčina | Slovencina | Srpskohrvatski
Suomi | Svenska | ไทย | Türkçe | Tiếng Việt | X-language

Internet Archive ng mga Marxista

V.I. Lenin
Comintern
Leon Trotsky
Filemon Lagman

Ang kasalukuyang mga gawa ng mga sumusunod na mga manunulat ay mababasa na sa Tagalog—sa archive mismo o sa pamamagitan ng mga link sa iba pang mga site sa internet.

Ninanais namin na sa pamamagitan ng Internet Archive ng mga Marxista ay magkaroon ng madaling access sa mga gawa ng mga “klasiko” na mga Marxista. Sa ngayon malaki-laki na ring bahagi ng mga ito ang naisalin na sa Ingles, at sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga di-Ingles na seksyon inaasahan namin na mas marami pang mga tao ang makakagamit ng archive.

Ang Tagalog na seksyon na ito ay simula pa lamang—at malamang na bibilang pa ng ilang panahon. Ito ay sa dahilang matagal maglipat ng mga teksto sa elektronikong pamamaraan. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng mga ispesipikong gawa na wala pa rito, mangyaring tumingin lang sa iba pang mga seksyon ng IAM.

Kung nagnanais mong makatulong—malaki man o maliit—sa pagbubuo ng archive mangyaring sumulat lamang sa marxists.org admin. Ang address na nabanggit ay maaari ring gamitin kung makakakita ka ng anumang mga kamalian o kung ikaw ay mayroong mga mungkahi, atbp.

Mag-aral at matuto!

Ang mga pilosoper ay isinasalin lamang ang mundo sa iba—t-ibang paraan; ang punto ay paano babaguhin ito.

(Karl Marx: Tesis Hinggil kay Feuerbach, 1845)