MIA -  Türkçe bölümü index jpg


Marksist Yazarlar                       KARL MARX (1818-1883) & FRIEDRICH ENGELS (1820-1895)

Marksist felsefenin ve Marksist uygulamanın kurucusu. Kapitalizmin doğuşunun incelenmesi, toplum tarihi, ve pek çok hakim felsefenin eleştirisi yoluyla Marksizmin temelini oluşturmuştur. İlk Uluslar arası İşçi örgütünü kurmuştur

 

 

Mahir Çayan (1945-1972)

Dev-Genç, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin kurucusu ve efsanevi önderi.’68 liler olarak bilinen kuşağın teorik lideri. MDD stratejisinin bir savaş stratejisi olduğunu ve bunun bir savaş örgütü yani bir parti ile gerçekleşebileceğini savundu ve ardından birlikte hareket ettiği arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP/C) yi kurdu. Pek çok eylem gerçekleştirdi. Son olarak Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) ile birlikte bir eylem yapılması konusunda bu örgütten Ertuğrul Kürkçü, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna'yla anlaştı. 

Maxim Gorky (1968-1936)

Dünyaca ünlü roman yazarı. Önceleri Rusya’da ezilenlerin ve toplumdan dışlananların acılarına odaklandı sonra dikkatini işçi sınıfının mücadelesine yönlendirdi.

Ernesto "Che" Guevara (1928-1967)

Uluslar arası devrimci. Küba Devrimi’nin yaratılıp sürdürülmesine destek verdi. Küba’da sosyalizmin kurulmasına yaratıcı katkılar sağladı, Afrika ve Güney Amerikada ihtilaller başlatmak için yorulmadan çalıştı. Parti kurmak yerine saldırgan direnişe dayalı devrimci bir hareket olan foco gerillası kuramını yarattı.

Hikmet Kıvılcımlı (1902-1971)

Sosyalist düşünce ile Haydarpaşa Tıp Fakültesinde tanıştı. 1925’te TKP deki çalışmalarından dolayı 10 yıla mahkum oldu. 1 yıl sonra af’tan yararlandı. 1929’da TKP davasıyla yeniden 4,5 yıl yattı. 1938’de Donanma Olayı adıyla bilinen davadan 15 yıl daha yattı. Serbest kaldığında Vatan Partisi’ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı (1954-57). Parti kapatılırken kurucularu suçsuz bulundu. Eserlerini 1965’te kurduğu Tarihsel Maddecilik Yayınlarından çıkardı. 1971’e kadar Aydınlık, Sosyalist, Türk Solu, Ant gibi dergilerde yazdı. 12 Mart 1971 darbesinden hemen sonra Sıkıyönetim Komutanlığı’nca arandığı için Yugoslavya’ya kaçtı. 11 Ekim 1971’de Belgrad’da öldü.

Vladimir I. Lenin (1870-1924)

Bolşevik partinin kuruluşuna katıldı. Rus devriminde sovietleri iktidara taşıdı. Sağlık sebebiyle 1922 yılında emekli olana kadar Sovyet hükumetine başkanlık etti. Komünist İnternasyonal’i yarattı. Emperyalizm kuramını oluşturdu. İhtilal öncülüğünde siyasi partinin önemini vurhuladı.

Rosa Luxemburg (1871-1919)

Genel grev fikrini savundu. Alman Sosyal Demokrasi’sini reddetti, Spartakus ittifakının oluşmasına ve ardından Alman Komünist Partisi’nin kurulmasına destek verdi. Sovyet hükümetini eleştirdi. 1918/19 Alman ihtilalini yönetti. Alman askeri gücü tarafından tutuklanıp öldürüldü

Georges Politzer (1903-1942)


Leon Troçki (1879-1940)

Önce Menşevik sonra devrimci Bolşevik. Savaş komiseri olarak Kızıl Ordunun, Sovyet Rusya’yı işgal eden müttefikleri bozguna uğratmasını sağladı. Stalin’i devirmek ve uyguladığı vahşeti durdurmak üzere Sol Muhalefet’in oluşturulmasına yardım etti. Sürekli Devrim kuramını yarattı ve Dördüncü Enternasyonal’i kurdu.


Son güncelleme: 09.07.2005