Marxists Internet Archive: Türkçe Bölümü

Marxists Internet Archive

 

Karl Marks 

(1818 - 1883)

Frıedrıch Engels 

(1820 - 1895)


 

Biyografiler

Frıedrıch Engels, tarafından V. I. Lenin (1895)

Karl Marks, tarafından V. I. Lenin (1914)

 


 

Marx  / Engels Yapıtlar

1845: Feuerbach Üzerine Tezler (M)

1848: Komünist Parti Manifestosu (M/E)

1865: Proudhon Üzerine (M)

 

Kapital

Kapital - Cilt I

Kapital - Cilt II

Kapital - Cilt III

 

Marx ve Engels Seçme Yapıtlar

Seçme Yapıtlar, Cilt I

Seçme Yapıtlar, Cilt II