อาร์ไคฟ์อินเตอร์เน็ตผู้นิยมลัทธิมาร์คซ์

Biography
(1820-1895)
Engels
เองเกิลส์

มาร์คซ์ และ เองเกิลส์

Biography
(1818-1883)
Marx
มาร์คซ์

 

 

 

 

 

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค มาร์คซ์ 1845

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์, มาร์คซ์ และ เองเกิลส์, 1848

บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน, เองเกิลส์, 1876

กำเนิดครอบครัว ทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ, เองเกิลส์ 1884