อาร์ไคฟ์อินเตอร์เน็ตผู้นิยมลัทธิมาร์คซ์

Kollontai

อาเลคซานดรา คอลอนไท
1872-1952

Biography

 

ผู้หญิงและครอบครัว (แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี)