อาร์ไคฟ์อินเตอร์เน็ตผู้นิยมลัทธิมาร์คซ์

Gramsci

อันโตนิโอ กรัมชี่
1891-1937

 

Biography

ประชาธิปไตยของแรงงาน

สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน

ปัญญาชน