LIST OF MEMBERS OF THE PRESIDIUM OF THE NINTH NATIONAL CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA

(176 members)


Chairman Mao Tsetung

Vice-Chairman Lin Piao

 

Chou En-lai, Chen Po-ta, Kang Sheng, Chiang Ching, Chang Chun-chiao, Yao Wen-yuan, Hsieh Fu-chih, Huang Yung-sheng, Wu Fa-hsien, Yeh Chun, Wang Tung-hsing, Wen Yu-cheng,

Tung Pi-wu, Liu Po-cheng, Chu Teh, Chen Yun, Li Fu-chun, Chen Yi, Li Hsien-nien, Hsu Hsiang-chien, Nieh Jung-chen, Yeh Chien-ying,

Yu Hui-yung, Wang Ti, Wang Chen, Wang Shih-fan, Wang Chin-hsi, Wang Ke-ching, Wang Hsiu-chen, Wang Ping-chang, Wang Hung-wen, Wang Hsiao-yu, Wang Huai-hsiang, Wang Ching-sheng, Wang Hui-chiu, Wang Chao-chu, Ma Yi, Ma Fuchuan, Kung Shih-chuan, Wei Kuo-ching, Tien Pao, Mao Tse-jen, Teng Tzu-hui, Teng Ying-chao, Lung Shu-chin, Tien Hua-kuei, Pi Ting-chun, Liu Feng, Liu Hsing-yuan, Liu Ching-tang, Liu Chun-yi, Liu Hsien-chuan, Liu Chien-hsun, Liu Keping, Liu Sheng-tien, Liu Hsi-chang, Hua Kuo-feng, Hua Yin-feng, Sun Hsiu-lan, Sun Shu-chin, Mai Jen-hu, Chiang Li-yin, Nien Ssu-wang, Feng Chuan-min, Chu Kuang-ya, Jen Jung, Hsu Shih-yu, Tu Ping, Chiu Hui-tso, Yang Yu-tsai, Yang Chun-fu, Yang Kuei-fang, Yang Teh-chih, Wu Tao, Wu Teh, Wu Chin-chuan, Wu Hsueh-chen, Wang Chia-tao, Hsiao Chingkuang, Li Ta-chang, Li Tien-yu, Li Ssukuang, Li Yu-ying, Li Tsai-han, Li Shoulin, Li Tso-peng, Li Ting-shan, Li Kueiying, Li Hsueh-feng, Li Jui-shan, Li Tehsheng, Lu Yu-lan, Tsung Hsi-yun, Hsien Heng-han, Chou Chien-jen, Chou Li-chin, Chin Tsu-min, Lo Hsi-kang, Cheng Weishan, Chang Jih-ching, Chang Yun-yi, Chang Ta-chih, Chang Sheng-tang, Chang Shih-chung, Chang Chiang-lin, Chang Hsiting, Chang Ti-hsueh, Chang Lien-yu, Chang Kuo-hua, Chang Ssu-chou, Chang Heng-yun, Chang Ying-tsai, Chang Yao-tzu, Chang Fu-kuei, Chang Ting-cheng, Chen Yu, Chen Shih-chu, Chen Yung-kuei, Chen Tai-fu, Chen Ai-o, Chen Kan-feng, Chen Hsi-lien, Hu Shih-chuan, Hu Liangtsai, Hu Hsiu-tao, Nan Ping, Fan Wenlan, Yao Lien-wei, Yang Tsung, Yuan Sheng-ping, Hao Liang, Hsu Hai-tung, Hsu Tao-yi, Hsu Ching-hsien, Nieh Yuantzu, Tang Chi-shan, Tang Chin-chih, Yin Wei-chen, Ku Ah-tao, Chien Hsueh-sen, Wei Feng-ying, Liang Hsing-chu, Kang Chien-min, Kuo Mo-jo, Kou Chiu-chih, Tsao Yi-ou, Tseng Shan, Tseng Shao-shan, Tseng Ssu-yu, Tseng Yung-ya, Peng Chung, Peng Kuei-ho, Huang Chenglien, Huang Hsiang-ho, Han Hsien-chu, Cheng Shih-ching, Shu Chi-cheng, Su Yu, Tung Ming-hui, Lung Kuang-chien, Hsieh Hsueh-kung, Hsieh Chia-tang, Saifudin, Li Yuan, Fan Hsiao-chu, Tsai Chang, Tsai Hsieh-pin, Tsai Shu-mei, Teng Tai-yuan, Teng Hai-ching, Pan Tien-fu, Pan Fusheng, Tan Fu-jen, Wei Ping-kuei.


Scanned and Formatted by the Maoist Documentation Project

HTML revised by marxists.org, 2008.


Selected Works of Mao Tse-tung