Марксистичке интернет архиве


О радницама и сељанкама


 

Из чланка „Војни програм пролетерске револуције“ (jесен 1916.)
Говор Лењина на I сверуском конгресу радница (19. новембр 1918.)
О ослобођењу жене (28. јуни 1919.)
О задацима женског радничког покрета у совјетској републици (23. септембар 1919.)
Совјетска власт и положај жене (6. новембар 1919.)
Међународни дан радница (8. март 1921.)