Crvene brigade

Što su Brigate Rosse?


Napisano: april 1971.
Izvor: ‘’Che cosa sono le Brigate Rosse?’’, objavljeno u ‘’Brigate Rosse’’, april 1971.
Online verzija: Marksistička internet arhiva (marxists.org) 2006
Transkripcija/HTML: Milan Đurić / Stevan GostojićŠto su Brigate Rosse?

Mnogi drugovi ili grupe tradicionalne ljevice intervenirali su u vezi s različitim pitanjima koja je otvorio naš rad.

Nije nam se, medjutim, uvijek činilo da je osvrtanje na naš stvarni diskurs bilo dovoljno precizno.

Kako bi se dakle olakšalo razumijevanje, i kako bi se izbjegle ''interpretacije'' koje više inspiriše slika koju je o nama pokušala stvoriti vlast, nego naša zbiljska i skromna veličina, odgovorićemo na nekoliko glavnih pitanja.

• Da li Brigate Rosse jesu ili nisu ''zametak buduće revolucionarne armije''?

Nikada nismo tvrdili da smo to mi, već i stoga što u svojoj političkoj perspektivi ne uspijevamo sagledati s dovoljnom jasnoćom, kao što se to možda dešava i drugima, stvaranje ''buduće revolucionarne armije''. Čini nam se da je tendencija usmjerena prije svega ka kretanju prema stvaranju oružane političke organizacije koja u sebi razrješava stare aspekte vječnog pitanja: partija i revolucionarna armija, partija i gerila .

No, još nam se ne čini da se može reći kako su BR ''zameci buduće partije-gerile''.

• Da li Brigate Rosse jesu ili nisu ''vojni organizmi''?

Nisu ''vojni organizmi'' i potpuno je tudje našem stilu rada razdvajanje političkih od ''vojnih organizama''.

Princip koji su formulirali drugi – da politika treba upravljati puškom – mi shvaćamo i prakticiramo u preciznom smislu, to jest: pospješujući kod svakog druga i svakog nukleusa drugova produbljivanje političkog pojašnjavanja pravaca, osnova i izbora samog revolucionarnog ponašanja, a po potrebi i ''vojnog''.

• Jesu li Brigate Rosse ''birokratski i manjinski začetak jedne faze klasne borbe u kojoj će se ofanziva morati izraziti prije svega na planu klandestinog nasilja''?

Ne znamo šta je to ''klandestino nasilje''. Poznajemo buržoasko i kontrarevolucionarno nasilje i revolucionarnu borbu. Činjenica da revolucionarna borba često poprima formu tajno organizirane DIREKTNE AKCIJE, ne ovisi toliko o nama koliko o represivnoj organizaciji padrona.

To što se proleterska ofanziva pojavljuje i na planu tajno organizirane direktne akcije naravna je pojava, koju nismo mi izmislili, već se sama razotkrivala onome tko malo pobliže prati klasni sukob. Mi mislimo to – da je proleterska ofanziva danas krajnje bogata, te da se medju mnogim formama njenog izraza pojavljuje i forma tajno organizirane direktne akcije.

• Pojavila se potpuno pogrešna procjena postojećeg odnosa snaga izmedju proletarijata i buržoazije, odnosno faze borbe kroz koju prolazimo, a koja jeste faza proleterske ofanzive, ali sigurno ne na vojnom planu.

Ovdje se očigledno naš politički senzibilitet razlikuje od senzibiliteta onih koji su nam stavili taj prigovor.

Smatramo da je faza kroz koju danas prolazi sukob izmedju klasa, faza osvajanja instrumenata organizacije i akumulacije revolucionarnih snaga, sposobnih da rukovode sobom i pripreme frontalnu ofanzivu protiv uznapredovalog pokreta reakcije, organiziranog sve do granica oružane kontrarevolucije.

To znači nužni prelaz od spontanog i masovnog odgovora, premda violentnog, ka organiziranom napadu koji sam izabire vrijeme, kalkulira vlastiti intezitet, odredjuje teren, nameće svoju vlast.

• Što su dakle Brigate Rosse?

To su grupe proletera koji su shvatili da, ako ne žele svemu okrenuti ledja, valja delovati inteligentno, razborito i tajno, to jest organizirano. Shvatili su da ničemu ne služe prijetnje riječima i povremene eksplozije za vrijeme štrajkova. No, shvatili su takodjer i to da su padroni ranjivi kao pojedinci, u svojim kućama, u svojim organizacijama, da klandestine grupe organiziranih proletera povezanih s tvornicom, reonom, školom i borbama, mogu toj gospodi učiniti život nemogućim.