Metropolitanski politički kolektiv

Emancipacija žene!?


Napisano: mart 1970.
Izvor:
Online verzija: Marksistička internet arhiva (marxists.org) 2006
Transkripcija/HTML: Milan Đurić / Stevan Gostojić


 

Ali emancipacija u odnosu na koga?

Na muževe koji su eksploatisani 8 sati na dan u fabrikama, koji rade u nezdravim uslovima, koje sistem gazda uverava kako imaju privilegije?

Emancipacija zato što žena ''može'' raditi?

Emancipacija zato što žena danas ''može'' ići sama u bar i u bioskop, kupiti pokoju haljinu ili ogrlicu više, uzimati pilule?

U našem društvu, utemeljenom na eksploataciji 24 od 24 sata, muškarci imaju privilegiju da budu eksploatisani u fabrikama, kako bi ''izdržavali porodicu'', makar radili i prekovremeno, budući da pod rečju ''izdržavati'' gazde podrazumevaju i plaćanje ženinih kućanskih poslova!!

Šta više, u ime njihove emancipacije gazde ženama pružaju pravo na eksploatisanost u fabrikama koje nazivaju pravom na rad.

Tako je žena supereksploatisana:

Prvi put zato što mora ići u fabriku kako bi uspela platiti stanarinu, kupiti deci knjige i poslati ih u školu…

Drugi put kada se mora brinuti o kući, o deci, ili možda bojažljivo voditi ''borbu'' za izgradnju dečijih jaslica.

Sve to služi kako bi se sistem gazda održavao na životu; zapravo predlaganje dečijih jaslica u onom obliku u kojem ih on predlaže, služi sistemu:

• Da bi ti mogao oduzeti takozvani ''teret'' odgoja dece kako bi ti mogla raditi kako i kada on želi,

• Da bi od tebe ''tražio punomoć'' za odgoj dece od rodjenja, a u skladu sa njegovim interesima.

Boriti se za dečije jaslice znači boriti se kako bi mi odgajali svoju decu u jaslicama i tako ne dopustili sistemu da nas eksploatiše na svim nivoima.

Istinska emancipacija leži u klasnoj borbi.

CPM
(Colletivo Politico Metropolitano – Metropolitanski politički kolektiv)