MIA: Esperanto


Marxists.org en Esperanto

Ĝisdatigoj paĝo

 


 

 

6-a de aprilo de 2015: Aldonita al la Marx kaj Engels arĥivo:

Reviziita traduko deLa kapitalo: Kritiko de la politika ekonomio. Unua volumo, Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo (M. 1867)
[Danke al Vilhelmo Lutermano]

 

5-a de aprilo de 2015: Aldonita al la Marx kaj Engels arĥivo:

La interna milito en Frncujo (M, 1871)
[Danke al Vilhelmo Lutermano]

 

28-a de februaro de 2015: Aldonita al la Marx kaj Engels arĥivo:

Manifesto de la Komunista Partio, en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), Arturo Baker (1908) (T. Veder [1933]), kaj la germana originalo.
Manifesto de la Komunista Partio, kun enkonduko de Eric Hobsbawm (2010).  Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano (2015) post la eldono de Karlo Markso kaj Frederiko Engelso: Manifesto de la Komunista Partio en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), kaj Arturo Baker (1908) (T. Veder [1933]).
Pri la juda demando (M, 1843)
Parolado pri la demando de liberkomerco, kun antaŭparolo de Frederiko Engelso (1888) (M, 1848)
Dunglaboro kaj kapitalo (M, 1849)
Enkonduko al Kontribuaĵo al la kritiko
de la hegela jurfilozofio
kaj Antaŭparolo al Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio, kun teksto de Jozefo Ŝlejfŝtejno
(M, 1844, 1859)
La mizero de la filozofio. Respondo al Prudono: „Filozofio de la mizero”, kun antaŭparoloj de Frederiko Engelso kaj Henri Mougin, kaj Pri J. P. Prudono (Letero al J. B. v. Schweitzer, 24-an de januaro 1865) (M, 1847, 1865)
Salajro, prezo kaj profito (M. 1865)
La kapitalo: Kritiko de la politika ekonomio. Unua volumo, Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo (M. 1867)
Pri la loĝejproblemo (E, 1872)
Kritiko de la Gotaa programo (M, 1875)
La evoluo de la socialismo de utopio al scienco (E, 1880)
La libro de revelacio (La apokalipso de Johano) (E, 1883)
La entombigo de Karlo Markso (E, 1883)
La origino de la familio, de la privata proprieto kaj de la ŝtato. Konekse kun la esploraĵoj de Lewis H. Morgan (E, 1884)
Ludoviko Fojerbaĥo kaj la fino de la klasika germana filozofio (E, 1886)
Enkonduko al Karlo Markso: Klasbataloj en Francio 1848 ĝis 1850  (E, 1895)
Markso hodiaŭ: Nerefuteblaj citaĵoj (M, 2005)
Tezoj pri Fojerbaĥo, Principoj de komunismo kaj aliaj verketoj (M-E, 2010)
[Danke al Vilhelmo Lutermano]

 

29-a de decembro de 2014: Aldonita al la arkivoj:

Imperiismo, kiel la plej alta stadio de kapitalismo, V. I. Lenin (1916)

 

29-a de decembro de 2014: Aldonita al la arkivoj:

Pri rolo de la persono en la historio, Georgo Pleĥanov (1898)

 

28-a de decembro de 2014: Aldonita al la arkivoj:

Ŝtato kaj revolucio, V. I. Lenin (1917)

 

26-a de januaro de 2014: Aldonita al la arkivoj:

La Permanenta Revolucio, Organo de la Bolsevistok-Leninistoj, IV-an Internacion, nombroj 1 & 3 (1935), kaj 4-6 (1936)