MIA - Eesti


Karl Marx & Friedrich Engels

 


1848 (M/E): Kommunistliku partei manifest

1867 (M): Kapital, Poliitilise okonoomia kriitika.  Esimene köide [pdf];  Teine köide [pdf]; Kolmas köide [pdf]

1878 (E): Anti-Dühring: Härra Eugen Dühringi Poolt Teaduses Teostatud Pööre [pdf]

1884 (E): Perekonna, eraomanduse ja riigitekkimine. Seoses L. H. Morgani uurimustega. [pdf]