Marxistický internetový archiv
(česká sekce)Průvodce marxismem pro začátečníky


Tato stránka je určena pro ty, kdo se s marxismem setkávají poprvé a není určena jako náhražka pečlivého studia marxistických děl.

Marx rozmlouvající s dělníky

Podle Lenina existují Tři zdroje a tři součásti marxismu: materialistická filosofie, kritika politické ekonomie a socialistická politika.


Marxistická filosofie

Následující dvě práce napsal Marx na úplném začátku své politické kariery:

These o Feuerbachovi
Protiklad materialistického a idealistického názoru v "Německé ideologii".

O 35 let později napsal Engels, vedený snahou o popularizaci Marxových myšlenek, Vývoj socialismu od utopie k vědě.

Utopický socialismus
Dialektika
Historický materialismus

Pařížská komuna

Marxova kritika politické ekonomie

Ve své řeči před vůdci Mezinárodního dělnického sdružení v r. 1865 vysvětloval svůj pohled na fungování kapitalizmu.

Mzda, cena a zisk

Ale měli byste zkusit přečíst si 1. kapitolu Kapitálu - Marxovi nejdůležitější práce.

K. Marx

Marxova politika

Toto je Marxova řeč o Pařížské komuně, kdy dělnictvo v r. 1871 získalo moc nad Paříží:

Pařížská komuna

A určitě si musíte přečíst Komunistický manifest, který je hlavním dokumentem, shrnujícím zásady marxismu, který byl publikován v roce 1848.

Ve svém studiu můžete pokračovat seznamováním se životopisy a hlavními pracemi marxistů různých zásad, žijících v různé době a v různých zemích, které již částečně naleznete v obsahu české sekce Marxistického internetového archivu.

Protože česká sekce MIA ještě jenom vzniká, neobsahuje zatím zdaleka všechna díla, která jsou již publikována v sekcích jiných jazyků. Proto jestli máte jakékoliv dotazy nebo návrhy kontaktujte správce české sekce nebo kteréhokoliv ze spolupracujících dobrovolníků MIA z jiných jazykových sekcí.