Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Ted Grant

Ted Grant se narodil v Jižní Africe v r. 1913. Společně s Ralphem Lee vytvořil Mezinárodní dělnickou ligu (Workers' International League - WIL), z které následně, po spojení s Revoluční socialistickou ligou (Revolutionary Socialist League - RSL) vznikla v r. 1944 Revoluční komunistická strana (Revolutionary Communist Party - RCP).

Po válce obhajoval Trockého analýzu Sovětského svazu jako deformovaného dělnického státu, ve kterém bylo odstraněno soukromé vlastnictví a kapitalizmus, ale kde proletariát doposud nezískal politickou moc. Tvrdil, že tzv. "komunistické" země východní Evropy šli ve skutečnosti po stejné cestě jako Sovětský svaz a pro jejich označení použil výraz proletářský bonapartizmus.

Během roku 1960 rozšířil analýzu koloniálních zemí, které se měly stát "komunistickými". Zastával názor, že inteligence těchto zemí chápe stalinizmus jako cestu k rozvoji jejich hospodářství a že bagatelizuje zoufalé podmínky; dokud socialistický program neprobudí masy, nabudou tyto režimy nevyhnutelně byrokratický charakter.

Grant byl nejznámějším redaktorem novin Militant. V roce 1983 byl vyloučen z labouristické strany. Během devadesátých let publikoval v žurnálech Socialistická výzva (Socialist Appeal) a Na obranu marxizmu (In Defence of Marxism).

Jako aktivní marxista působil 75 let. Umřel v r. 2006.

1938: Španělská lekce
1948: Československo: související otázky